BIP
menu główne
strona głównaszukajkuratoriumdyrektorzy i nauczycielenadzór pedagogicznydyrektorzy i nauczycielerodzice i uczniowieinformacje ogólnestrona główna

wydarzenia lko
banner menbanner luw
banner edu science
 
banner junior media
banner erasmus plus
banner dor. zaw.
banner wypoczynek
banner edu. war. dod.
banner dg edukacja
banner ore
banner oke
banner wom
banner odn zg
banner szs
banner narz. dydak.
banner seo
banner europe direct
banner spz
banner ind. proc. na.
banner efs
banner placowki lub.
 
przypięty „Dziecko z cukrzycą w szkole”- szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych
Autor: Paulina Domańska   
odsłon:424, poniedziałek, 17 października 2016 13:41

ministerstwo zdrowia newSzanowni Państwo Dyrektorzy

 

Zapraszamy serdecznie na szkolenie pod nazwą „Dziecko z cukrzycą w szkole” - szkolenie dla nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych w ramach projektu opracowanego przez Ministerstwo Zdrowia, które odbędzie się dnia 8 listopada 2016 r. w Liceum Ogólnokształcącym nr II ul. Przemysłowa 22 w Gorzowie Wielkopolskim.

 

Szkolenie jest adresowane do nauczycieli edukacji wczesnoszkolnej oraz wychowawców świetlic szkolnych z terenu województwa lubuskiego.

Organizatorem szkolenia jest Lubuski Urząd Wojewódzki i Kuratorium Oświaty.

Szkolenie poprowadzi Pani dr. Małgorzata Urbańska – Kosińska – konsultant wojewódzki w dziedzinie diabetologii dziecięcej.

 

ko-gorzow.edu.pl/konferencje

 

Więcej…
 
przypięty Stypendia Prezesa Rady Ministrów na rok szkolny 2016/2017.
Autor: Aleksandra Klimczak (Tel. 95 725 50 34)   
odsłon:2291, wtorek, 06 września 2016 15:35

logo koLubuski Kurator Oświaty uprzejmie informuje, że Prezes Rady Ministrów zatwierdził listę stypendystów na rok szkolny 2016/2017 (lista w załączeniu).

Zgodnie z § 2 ust. 7 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 czerwca 2005r. w sprawie stypendiów Prezesa Rady Ministrów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz ministra właściwego do spraw kultury i dziedzictwa narodowego (Dz. U. nr 106, poz. 890) stypendium Prezesa Rady Ministrów wynosi 258 zł miesięcznie. Ww. stypendium należy wypłacić do dnia 30 listopada br. (za okres wrzesień – grudzień 2016 r.) i do 30 kwietnia (za okres styczeń - czerwiec 2017 r.).

 


W związku z powyższym prosimy o podanie do dnia 5 października 2016 r. numeru konta bankowego ucznia lub jego rodzica (opiekuna prawnego) wg załączonego wzoru.

Więcej…
 
 • odsłon: 129 | 27.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  wom gorzowSzanowni Państwo
  Dyrektorzy, Nauczyciele, Uczniowie gimnazjów

  Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp., Towarzystwo Literackie im. Adama Mickiewicza – Oddział w Gorzowie Wlkp., Akademia im. Jakuba z Paradyża  w Gorzowie Wlkp. oraz Lubuskie Stowarzyszenie Pomocy Szkole zapraszają uczniów gimnazjów województwa lubuskiego do udziału w IV Konkursie CZYTANIE WARTE ZACHODU  objętym patronatem Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 • odsłon: 324 | 26.10.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty kuratora

  Na okoliczność niekorzystnych zimowych warunków proszę o dokonanie przeglądu sprzętu do odśnieżania i usuwania oblodzenia oraz sprawdzenie przygotowania pracowników do prowadzenia tego rodzaju prac.

   

 • odsłon: 158 | 24.10.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty MEN

  logo koSzanowni Państwo

  Dyrektorzy Szkół Podstawowych

   

   

  Informujemy Państwa, że rozpoczął się etap dystrybucji II części podręczników. Od dnia 26 października do najpóźniej 21 listopada br. rozpocznie się dostarczanie do szkół drugiej części podręcznika dla klasy II i III w wersji standardowej. Prosimy Państwa Dyrektorów o sprawne działanie w tym zakresie oraz potwierdzanie odbioru na platformie SIO wpisując datę ich odbioru.

 • odsłon: 370 | 24.10.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> BRD

  Konkurs skierowany jest do uczniów szkół podstawowych i polega na wykonaniu zdjęć w zadanej w regulaminie tematyce. Zgłoszenie udziału w konkursie należy przesłać do 25 listopada. Rozstrzygnięcie przewidziano 30 listopada 2016. Zapraszamy do udziału.

 • odsłon: 400 | 21.10.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty kuratora

  logo koSzanowni Państwo

  Przypominamy, że 31 października 2016 r. upływa termin składania przez dyrektorów szkół i dyrektorów bibliotek pedagogicznych wniosków na rok 2017 w ramach "Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa" w latach 2016-2020.

  Wnioski należy składać zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 6 października 2015 r., dotyczącym realizacji Priorytetu 3 „Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” wspierania organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości wydawniczych w latach 2016-2020 do organu prowadzącego szkołę/ bibliotekę.

  Jednocześnie informujemy, że Organy prowadzące szkoły składają do Wojewody Lubuskiego wnioski o udzielenie wsparcia finansowego do dnia 20 listopada br.

  Zgodnie z ww. Rozporządzeniem Organ prowadzący może otrzymać jednokrotnie wsparcie finansowe w odniesieniu do poszczególnych szkół, szkół za granicą lub bibliotek pedagogicznych.

  W przypadku nieuzyskania przez organ prowadzący w danym roku wsparcia finansowego w odniesieniu do danej szkoły lub biblioteki pedagogicznej, organ prowadzący może ponownie złożyć wniosek o udzielenie wsparcia finansowego w odniesieniu do tej szkoły lub biblioteki pedagogicznej.

   

   

 • odsłon: 131 | 21.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  olimpiada przedsiebiorczosciOlimpiada Przedsiębiorczości to realizowany przez Fundację Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych ogólnopolski, trzyetapowy konkurs dla uczniów szkół, w których nauka kończy się maturą. Celem projektu jest promocja przedsiębiorczości i wiedzy o gospodarce wśród młodzieży. Program zawodów obejmuje zagadnienia z zakresu ekonomii, zarządzania, psychologii i praktyki biznesowej. Uczniowie biorący udział w Olimpiadzie będą mogli wykazać się umiejętnościami i wiedzą w testach, prezentacjach, pracy zespołowej oraz pisaniu eseju.

   

  Program Olimpiady, regulamin i formularz rejestracyjny znajdują się na stronie: www.olimpiada.edu.pl. Zgłoszenia uczniów dokonuje nauczyciel reprezentujący szkołę. Udział w programie jest bezpłatny.

 • odsłon: 157 | 21.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  kuratorium oswiaty w lodziŁódzki Kurator Oświaty zaprasza uczniów gimnazjów do udziału w VIII edycji Ogólnopolskiego Konkursu „Papież Słowianin”. Tematem ósmej edycji Konkursu jest: „Św. Jan Paweł II – papież spod znaku Fatimskiego Orędzia Matki Bożej.

   

 • odsłon: 233 | 20.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  katolickieZapraszamy młodzież do udziału w warsztatach fotograficznych pt. „Poznaj swoje miasto” podczas których młodzież będzie kształcić umiejętności wykonywania artystycznych zdjęć, m.in. architektury (miejsc sakralnych), detalu i osób. Warsztaty odbędą się w godz. 9:00 – 16:00 (z przerwą na posiłek i gorącą herbatę) w dwóch terminach do wyboru: 29 października i 5 listopada.

 • odsłon: 265 | 20.10.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Doskonalenie zawodowe

  UniwersytetZielonogorskiZapraszamy młodzież, studentów, nauczycieli i wszystkich, którzy chcą podnosić swoje kompetencje językowe do udziału w konferencji pt. „Nauka języka obcego. Chcieć znaczy móc!”, która poświęcona będzie skutecznym metodom nauki języków obcych. Konferencję poprowadzi dr Marek Kuczyński – wykładowca akademicki, autor wielu publikacji m.in. do nauki języków, członek senior KSM i rzecznik prasowy Akcji Katolickiej w diecezji zielonogórsko – gorzowskiej.

   

 • odsłon: 198 | 20.10.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Projekty i konkursy dla nauczycieli

  metorrokuKonkurs dla nauczycieli „Mentor roku”, organizowany przez firmę MENTOR Sp. z o.o. z siedzibą w Szczecinie, polega na stworzeniu przez nauczyciela scenariusza lekcji z użyciem nowoczesnej technologii i przedstawieniu swojego pomysłu za pomocą prezentacji multimedialnej.

 • odsłon: 264 | 20.10.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Projekty i konkursy dla nauczycieli

  lubellaWystartowała druga edycja programu edukacyjnego „Lubella inspiruje i edukuje”, dedykowanego gimnazjalistom z całej Polski. Uczestnicy poznają zasady prawidłowego odżywiania i komponowania posiłków oraz przekonają się, dlaczego w ich diecie nie może zabraknąć produktów zbożowych. Będą też mogli wziąć udział w konkursie i wygrać atrakcyjne nagrody – unikalne warsztaty z popularnym szefem kuchni oraz fotografem, specjalizującym się w tematyce kulinarnej. Ponadto, każda ze zwycięskich szkół otrzyma bon finansowy o wartości 1500 zł.

   

 • odsłon: 152 | 19.10.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Doskonalenie zawodowe

  muzeum historii zydow polskich polinZapraszamy nauczycielki i nauczycieli na cykl otwartych spotkań w roku szkolnym 2016/2017 poświęconych historii i kulturze żydowskiej. Spotkania odbywają się w środy o godz. 16:30 w Muzeum Historii Żydów Polskich POLIN w Warszawie.

   

 • odsłon: 194 | 19.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  Do dyrektorów szkół ponadgimnazjalnych i nauczycieli edukacji dla bezpieczeństwa oraz wiedzy o społeczeństwie.

   

  Olimpiada jest inicjatywą edukacyjną konsorcjum tworzonego przez Uniwersytet Warszawski (Wydział Nauk Politycznych i Studiów Międzynarodowych), Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie i Akademię Sztuki Wojennej w Warszawie - została również wpisana na listę olimpiad interdyscyplinarnych Ministerstwa Edukacji Narodowej. Uczniowie szkół ponadgimnazjalnych walczyć będą o 36 indeksów na studia  wyższych uczelni oraz o nagrody rzeczowe (wykaz uczelni opublikowany zostanie na stronie Olimpiady). Zgłoszenie uczestników odbywa się za pomocą elektronicznego formularza (do 4 listopada 2016r.) dostępnego na stronie głównej Olimpiady http://www.owobio.edu.pl/.

 • odsłon: 396 | 18.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Inne przedsięwzięcia

  FLEXInformujemy o możliwości udziału w roku szkolnym 2017/2018 w Programie FLEX, który to skierowany jest do uczniów klas trzecich gimnazjum oraz klas pierwszych liceum zainteresowanych możliwością nauki w amerykańskiej szkole średniej.

  Program FLEX został zatwierdzony przez Kongres Stanów Zjednoczonych w 1992. Jest on całorocznym, w pełni finansowanym przez Departament Stanu USA programem wymiany uczniów szkół średnich, którzy wyjeżdżają do Stanów Zjednoczonych na cały rok szkolny. Od 24 lat w programie FLEX uczestniczyło blisko 25 000 uczniów ze szkół średnich z Europy, Eurazji oraz Azji Środkowej. Celem programu jest promowanie wzajemnego szacunku i zrozumienia pomiędzy obywatelami Stanów Zjednoczonych a mieszkańcami określonych krajów.

   

   

 • odsłon: 270 | 18.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  projektzklasa„Projekt z klasą” to jeden z programów wspierających aktywną edukację opartą o metodę projektu. Jego założenia są zgodne zarówno z obecnymi wymaganiami programowymi, jak i zapowiadanymi przez MEN zmianami, które mają położyć jeszcze większy nacisk na wykorzystanie metody projektu w nauczaniu.

   

 • odsłon: 141 | 18.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  filmoteka narodowaOlimpiada Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej to jedyna tego typu inicjatywa w kraju, przeznaczona dla młodzieży szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorem Olimpiady Wiedzy o Filmie i Komunikacji Społecznej jest Filmoteka Narodowa. Partnerami inicjatywy są: Centrum Otwartej i Multimedialnej Edukacji Uniwersytetu Warszawskiego, Warszawska Szkoła Filmowa oraz Polskie Towarzystwo Komunikacji Społecznej. Przedsięwzięcie finansowane jest ze środków Ministerstwa Edukacji Narodowej i Polskiego Instytutu Sztuki Filmowej.

 • odsłon: 556 | 18.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  lubuski urzad wojewodzkiZapraszamy do wzięcia udziału w konkursie plastycznym Wojewody Lubuskiego na kartkę świąteczną. Uczestnikami Konkursu mogą być wychowankowie przedszkoli oraz uczniowie szkół podstawowych klas 1-3 znajdujących się na terenie województwa lubuskiego.

   

 • odsłon: 127 | 18.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  zespolszkolnr1LublinZespół Szkół nr 1 im. Władysława Grabskiego w Lublinie zaprasza uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych oraz młodzieży placówek wychowania pozaszkolnego z całej Polski do wzięcia udziału w Ogólnopolskim Jesiennym Konkursie Poezji Śpiewanej „Na strunach poezji”. W załączeniu regulamin konkursu oraz karta zgłoszeniowa.

   

 • odsłon: 884 | 18.10.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> BRD

  Mimo prawnego uregulowania spraw brd, podnoszenie poziomu bezpieczeństwa na polskich drogach postępuje bardzo wolno – w szczególności liczba osób zabitych w wypadkach drogowych sytuuje Polskę na ostatnich miejscach statystyk wśród 28 krajów UE. W tej sytuacji niezbędne jest podejmowanie kolejnych działań, pozwalających na poprawę tej niekorzystnej sytuacji, z wykorzystaniem wszelkich dostępnych środków. Zgodnie z rekomendacją Krajowej Rady Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego opracowano Program Poprawy brd w województwie lubuskim. Jego celem jest dążenie do realizacji „Wizji Zero” zorientowane na redukcję liczby zabitych i ciężko rannych do zera. Program opracowano z inicjatywy Wojewódzkiej Rrady BRD, której Lubuski Kurator Oświaty jest członkiem.

 • odsłon: 375 | 17.10.16 Dział: Rodzice i uczniowie >> Olimpiady,trunieje i inne konkursy

  men2Dnia 13 października 2016 r. odbyło się posiedzenie komisji konkursowej, która wyłoniła zwycięzców etapu wojewódzkiego konkursu „Racjonalnie się odżywiasz, zdrowie wygrywasz”.

 • odsłon: 665 | 17.10.16 Dział: Informacje ogólne >> Komunikaty kuratora

  logo koSzanowni Państwo

   

  Tradycyjnie, w dniu 14 października 2016 r. w Teatrze im. Juliusza Osterwy w Gorzowie Wielkopolskim odbyła się wojewódzka uroczystość Dnia Edukacji Narodowej, podczas której nauczyciele, dyrektorzy szkół i placówek oświatowych, a także osoby zaangażowane w działania na rzecz lubuskiej oświaty zostali uhonorowani krzyżami zasługi, medalami za długoletnią służbę, medalem Komisji Edukacji Narodowej, nagrodami Ministra Edukacji Narodowej i nagrodami Lubuskiego Kuratora Oświaty.

 • odsłon: 360 | 17.10.16 Dział: Dyrektorzy i nauczyciele >> Wychowanie i profilaktyka

  men2Ministerstwo Edukacji Narodowej wraz z Ośrodkiem Rozwoju Edukacji realizują badanie ankietowe, którego celem jest monitorowanie sytuacji edukacyjnej dzieci , których rodzice wyjechali za granicę w celach zarobkowych.

   

program_narkomania program_dostosowywanie program_podnoszenie_efektywnosci

 

 • Kuratorium Oświaty w Gorzowie Wlkp.
 • Delegatura w Zielonej Górze
 • TZW w Międzyrzeczu
 • TZW w Sulęcinie
 • TZW w Żarach

gw66-400 Gorzów Wlkp.
ul. Jagiellończyka 10

 

tel. 95 720 84 12

 

fax. 95 722 37 26

 

e-mail: kuratorium@ko-gorzow.edu.pl

zg

! Zmiana siedziby delegatury nastąpiła dnia : 28 lutego 2014 r. !

 

65-057 Zielona Góra
ul. Podgórna 5

 

tel./fax. 68 452 74 14, 68 325 3541

e-mail: zgora@ko-gorzow.edu.pl

 

 

miedzyrzecz66-300 Międzyrzecz
ul. Libelta 4

tel./fax. 95 7222012

e-mail: miedzyrzecz@ko-gorzow.edu.pl

sulecin69-200 Sulęcin
ul. Park Bankowy 7

 

tel. 95 755 32 01

e-mail: sulecin@ko-gorzow.edu.pl

zary68-200 Żary
ul. 1 Maja 3a

 

tel. 68 363 48 00

e-mail: zary@ko-gorzow.edu.pl

sio

prawo_oswiatowe

informator

system_ankiet